Đang tải video...
  • 1
  • Zoom+ 152

    Chồng dẫn vợ đi bán dâm lấy tiền chữa bệnh cho con, con bị bệnh cần số tiền rất lớn để chữa trị nhưng điều kiện kinh tế không cho phép 2 vợ chồng đang không biết làm thế nào thì người vợ đã nghĩ ra cách, vợ bàn với chồng sẽ đi bán dâm để kiếm tiền sau khi nghe vợ thuyết phục chồng đã đồng ý và chính người chồng đã dẫn vợ đến gặp một người đàn ông môi giới để anh ta kiếm khách giúp 2 vợ chồng.

    Chồng dẫn vợ đi bán dâm lấy tiền chữa bệnh cho con
    Xem thêm