Đang tải video...
  • 1
  • Zoom+ 16

    Sang nhà chơi được địt cả người yêu và mẹ người yêu, được người yêu rủ sang nhà chơi thanh niên này khá ngại vì người yêu vẫn đang ở chung với mẹ nhưng khi sang bên đó thấy mẹ của người yêu thoải mái cậu cũng thấy yên tâm hơn phần nào, mẹ của người yêu thấy cậu vẫn còn ngại nên đã đề nghị muốn được địt nhau chung với cậu và con gái để cho 3 người dễ nói chuyện hơn với nhau cậu rất bất ngờ nhưng vẫn làm theo lời mẹ của người yêu.

    Sang nhà chơi được địt cả người yêu và mẹ người yêu
    Xem thêm