Đang tải video...
  • 1
  • Zoom+ 15

    Sáng sớm đi vứt rác được chén em hàng xóm lồn múp, sáng ra vợ đi làm sớm không kịp dọn dẹp nhà cửa tôi dậy sau nên đã giúp vợ làm việc nhà, lúc mang rác đi vứt tôi đã tình cờ gặp được em hàng xóm cũng mang rác đi vứt lâu lắm rồi mới gặp nhau tôi và em đứng nói chuyện với nhau khá lâu thấy vẫn chưa hết chuyện tôi rủ em về nhà tôi ngồi nói chuyện tiếp và em đã đồng ý, mà sang nhà tôi và em có nói chuyện với nhau nữa đâu tôi lại giúp em học đánh vần.

    Sáng sớm đi vứt rác được chén em hàng xóm lồn múp
    Xem thêm